Inger Hagerup – Min åndelige mor

Dette kapittelet om Inger Hagerup kom ikke med i boka: «Uten skam og mening» fordi det lå litt for langt fram i tid. Det ble første gang publisert i A magasinet i 2010.

 

Min åndelige mor

Mitt første møte med Inger Hagerups diktning, var i norsktimen gjennom min norsklærer Fru Garbo. Jeg gikk på språklinja på Sofienberg videregående skole og hadde stint av norsktimer i uka.

Jeg hadde kjempeproblemer med ortografien, så alle mine stiler var illrøde som raserte rose-bed etter at fru Garbo hadde senket meg og karakteren min med søkke og snøre, med rødblyanten sin. ”Bra innhold Finn, men ortografien er bånn i bøtta”, var hennes faste kommentar. Les videre