I studio for tiden

Finn Kalvik i studio 2011

Finn i studio

Hei alle sammen!

Jeg er ute av sola og inne i studio for tiden og spiller inn en del gammelt stoff på nytt igjen. Det er låter som fortjener en bedre skjebne enn å gå i glemmeboka. Noen av disse sangene lider under at studio-teknikken på den tida var elendig, mens andre bærer preg av hastverk pga av at budsjettet var smått og måtte overholdes. Plata kommer ut på markedet juni 2012. Den får et sommerlig tema!
Les videre

Inger Hagerup – Min åndelige mor

Dette kapittelet om Inger Hagerup kom ikke med i boka: «Uten skam og mening» fordi det lå litt for langt fram i tid. Det ble første gang publisert i A magasinet i 2010.

 

Min åndelige mor

Mitt første møte med Inger Hagerups diktning, var i norsktimen gjennom min norsklærer Fru Garbo. Jeg gikk på språklinja på Sofienberg videregående skole og hadde stint av norsktimer i uka.

Jeg hadde kjempeproblemer med ortografien, så alle mine stiler var illrøde som raserte rose-bed etter at fru Garbo hadde senket meg og karakteren min med søkke og snøre, med rødblyanten sin. ”Bra innhold Finn, men ortografien er bånn i bøtta”, var hennes faste kommentar. Les videre

På loffen med Erik i Belgia 1967

Finn Kalvik som ung mann

Finn Kalvik i Belgia 1967

Gammelt bilde av en ung mann på loffen. Bildet er tatt et sted i Belgia da min kamerat Erik Schellhorn og jeg fant på å haike sørover fra hjemlig Grorud med gitarer og ungdommelig utferdstrang. Vi kom ikke lenger enn til Belgia. Noen av disse reiseminnene har jeg tatt med i sangen Samfunnshus Blues.